Dział projektowy

Projektowanie jest naszą pasją.

  

Tworząc w 2006 roku nowy dział wiedzieliśmy, że chcemy współpracować z doświadczonymi specjalistami i solidnymi biurami. Spełniając te założenia nie zamknęliśmy się również na młodych projektantów, którzy z charakterystyczną sobie otwartością umysłu wprowadzają nieszablonowe rozwiązania technologiczne. Połączenie doświadczenia ze świeżością uważamy za gwarancję sukcesu.

Przeprowadzamy wizję lokalną na wybranej stacji bazowej, proponujemy rozwiązania zgodne z wytycznymi klienta i najnowszą dostępną technologią.

konstrukcje stalowe, żelbetowe, murowane powiązane ze stacjami bazowymi konstrukcje budynków

stacje bazowe z masztami zlokalizowanymi na dachach budynków, nadbudówkach, obiektach specjalnych, wolnostojące maszty – wieże o wysokości najczęściej do 10 m wzwyż.

Konstrukcje wsporcze anten jak i całe konstrukcje masztów, wież, ram

Wykonujemy  projekty budowlane, wykonawcze, inwentaryzacje, zestawieniarysunki konstrukcyjne, analizę statyczną.

Dział budowlano - instalacyjny

Solidnie i z pomysłem.

  

Jeden z naszych głównych działów, funkcjonuje od samego początku. Działamy zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym. Jako jedna z niewielu firm wykonujemy nasze prace za pomocą metod alpinistycznych, wykorzystując dodatkowe umiejętności naszych pracowników.

 • wszelkie prace alpinistyczne
 • budowa inwestycji liniowych elektroenergetycznych typu NN i ŚN
 • uszczelnienia ppoż
 • wzmocnienia: fundamentów w technologii iniekcyjnej, istniejących konstrukcji stalowych i żelbetowych
 • zabezpieczanie antykorozyjne konstrukcji stalowych i żelbetowych
 • demontaże konstrukcji stalowych
 • wykonywanie wszystkich pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych, ekwipotencjalizacji, badania okresowe, badania sieci LAN, itp.
 • pomiary ochronne instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych
 • drobne prace budowlane związane z przystosowaniem obiektów na cele infrastrukturalne
 • fundamenty pod kontenery techniczne i urządzenia typu outdoor, szafy techniczne i elektroenergetyczne
 • montaż konstrukcji stalowych
 • montaż:

  - anten radiolinii, kierunkowych, panelowych, dookólnych oraz oświetlenia przeszkodowego
  - repeaterów sieci telefonii komórkowej
  - systemów CCTV i alarmowych
  - instalacji fotowoltaicznych
  - siłowni i UPSów, autonomicznych zespołów zasilania przydomowych i średnich turbin wiatrowych

 • prowadzenie traktów kablowych, feederowych, światłowodowych
 • budowę infrastruktury LAN i WAN
 • testy i pomiary parametrów elektrycznych, mechanicznych i radiowych
 • instalacje:

  - szafy i urządzenia telekomunikacyjne, alarmowe, pomiarowe
  - szafy i rozdzielnie elektroenergetyczne
  - sprzętu radiowego wszystkich uznanych producentów: Alcatel- Lucent, Aviat, Ericsson, Nokia Siemens, Huawei, ZTE
  - prowadzenie traktów kablowych, feederowych, światłowodowych

 • testing i commissioning w środowisku wielojęzycznym
 • sieci teletransmisyjne
 • prace uruchomieniowe
 • serwis siłowni

Nasi pracownicy odbywają regularne szkolenia branżowe i uzyskują certyfikaty

potwierdzające znakomitą znajomość tematu instalacji elektrycznychelektroenergetycznych (m.in.: ochrona przeciwporażeniowa, przeciwprzepięciowa, odgromowa, automatyka, uziemienia)

Dział elektryczny

Znamy się na rzeczy.

  

Równie ważną gałęzią naszej działalności jest elektryczność. Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy kilkadziesiąt instalacji zasilających, kilkaset zmodernizowaliśmy energetycznie, dostosowując je do aktualnych standardów operatorów. Dało to nam bogate doświadczenie zarówno projektowe, jak i wykonawcze, w szczególności związane z zasilaniem energetycznym oraz dystrybucją AC/DC dla stacji bazowych telefonii komórkowej.

Produkujemy rozdzielnice elektryczne dla zleceniodawców pracujących w różnych dziedzinach gospodarki. Przez szereg lat wyspecjalizowaliśmy się w rozdzielnicach na rynek telekomunikacyjny – posiadamy autoryzację Orange Polska na rozdzielnie technologiczne (RTZ i RTZ/A), pomiarowe (RP), główne (RGK) oraz przełączniki sieć-agregat (PSA i PSA/Z). Dla tego operatora wyprodukowaliśmy ponad 700 rozdzielni w całym asortymencie.

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie systemów zasilania gwarantowanego.

Montujemy, uruchamiamy oraz serwisujemy siłownie telekomunikacyjne wiodących producentów: Delta, Eltek, Benning Power Electronics (Polkomtel SA) w północnej i północno-wschodniej Polsce.

Przygotowanie inwestycji

Aspekty formalno-prawne.

Specjalizujemy się w trudnych i skomplikowanych inwestycjach na obiektach zabytkowych, podlegających jurysdykcji PKP, Skarbu Państwa, konserwatorów przyrody, wojska, policji i innych organów. Mając w dorobku kilkaset tego typu inwestycji, dysponujemy doświadczeniem pozwalającym na sprawne i optymalne przeprowadzenie procesu inwestycyjnego.

Zajmujemy się:

 • pozyskiwaniem lokalizacji pod inwestycje
 • badaniem stanu prawnego działek i nieruchomości
 • określeniem ryzyka inwestycyjnego
 • analizą wykonalności
 • potwierdzeniem technicznych możliwości realizacji
 • negocjowaniem umów najmu, dzierżawy, praw służebności
 • uzyskaniem wszelkich zgód urzędowych i uzgodnień formalno - prawnych
 • przeprowadzaniem procesów związanych podłączaniem mediów w tym warunków technicznych, umów przyłączeniowych, kompleksowych in.

W szczególności uzyskujemy:

 • zgłoszenia inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę
 • uzgodnienia z konserwatorami zabytków, konserwatorami przyrody, zarządami parków krajobrazowych itp.
 • pozwolenia na budowę
 • decyzje wodnoprawne
 • decyzje o oddziaływaniu na środowisko, warunkach zabudowy, wyłączeniu gruntów rolnych z użytkowania
 • zgody na wycinki, wykonanie zjazdu na drogi, zajęcie pasa drogowego
 • wszelkie inne zgody, opinie i decyzje urzędowe

Szczycimy się najwyższą skutecznością osiągnięcia pozytywnej decyzji organów. Dzięki elastyczności i nieszablonowemu podejściu możemy pochwalić się inwestycjami w obszarach, w których żaden inny podmiot nie osiągnął sukcesu.

Świadczenie usług drogą elektroniczną


Jeszcze kilkanaście lat temu nie wyobrażaliśmy sobie, ile zjawisk, wielkości, relacji, wiedzy, można zamienić na postać cyfrową.

Za naszych czasów powstał ocean danych, które skrzętnie przeczesujemy w życiu codziennym.

Jesteśmy firmą dającą możliwość bezpiecznego umieszczenia i udostępniania tych zasobów.

Zapraszamy do współpracy

Szczycimy się najwyższą skutecznością osiągnięcia pozytywnej decyzji organów. Dzięki elastyczności i nieszablonowemu podejściu możemy pochwalić się inwestycjami w obszarach, w których żaden inny podmiot nie osiągnął sukcesu.

Realizacje indywidualne

Nowe wyzwania.

Wieloletnie doświadczenie w działaniach budowlanych, alpinistycznych, elektrycznych oraz telekomunikacyjnych uzupełnione pasją i zaangażowaniem naszych pracowników, dało nam możliwość odpowiedzi na indywidualne potrzeby klienta – zadania wymagające od nas kreatywnego podejścia. Zakres dotychczasowych działań jest bardzo szeroki – od parków linowych, przez specjalne balkony, po boje morskie.

Nawiązaliśmy  też współpracę ze środowiskiem naukowym przy realizacji kilku innowacyjnych projektów m.in. Wsparcie restytucji i ochrony ssaków bałtyckich w Polsce, dofinansowanego z Unii Europejskiej dla Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt pozwala na obserwację i ochronę zagrożonych gatunków ssaków morskich żyjących na terytorium RP.

Poniżej kilka naszych realizacji na indywidualne zlecenie.